No Upcoming Events Found

Fatimské zjavenia: kľúčová je podstata, nie forma

Dňa 17. 10. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Fatima očami sprievodcu. Hosťom otca Dušana Galicu bol Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD., ktorý už niekoľko rokov sprevádza pútnikov na posvätných miestach. Aké je to, keď je kňaz sprievodcom na zájazdoch a púťach? Otec Gavenda...

pokračovať v čítaní...

Beánia 2017: O zábavu sa postará Mafia Corner aj naši študenti

A: Zuzana Rojíková Každoročne si zaslúži pozornosť študentov, pedagógov aj vedenia univerzity. Beánia je pravidelná udalosť, študentský ples, na ktorom sa stretáva celá univerzita. Organizátori z Univerzitného pastoračného centra KU prichádzajú aj tento rok s bohatým programom. Nových vítame, s najstaršími sa lúčime Viete o tom, že Beánia pochádza zo...

pokračovať v čítaní...

Šťastná to, žena!

Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. (Ž 98,1) Keď dnes čítame úvod k listu sv. Apoštola Pavla Rimanom, kde Apoštol píše: „Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium…“, potom právom je dnes medzi prvé čítanie a Evanjelium vložený Žalm č. 98, ktorý sa začína slovami: „Spievajte...

pokračovať v čítaní...

Citát na dnes

Pozri aj našu
galériu

zobraziť galérie